Πολιτική ακυρώσεων

Ακυρωτικά

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων (25 ή ανάλογα κατά περίπτωση δραστηριότητας/απόδρασης), η δραστηριότητα/απόδραση θα ακυρωθεί και το ποσό συμμετοχής θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει ή εναλλακτικά η δραστηριότητα/απόδραση θα ξανά προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες σε αυτή, και που ήδη είχαν πληρώσει το ποσό συμμετοχής τους.  Κατά περίπτωση και μόνο με επίσημη γραπτή ενημέρωση από τους apo-drasis.gr, ενδέχεται το ποσό συμμετοχής να κρατηθεί αντί να επιστραφεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη δραστηριότητα/απόδραση.

Επίσης ακύρωση ή η αναβολή της δραστηριότητας/απόδρασης θα γίνεται σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες την (ημέρα- ημέρες) πραγματοποίησης της, ή ανωτέρα βία, σε περίπτωση απεργιών, θεομηνίας, κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή και σε περίπτωση ταραχών/πολέμου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο συμβεί αυτό.

Σε μονοήμερες δραστηριότητες/αποδράσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα/απόδραση, ισχύουν τα εξής:

  • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με Email στο contact@apo-drasis.gr  μέχρι τα μεσάνυχτα 8 μέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης, συνεπάγεται επιστροφή 100% του ποσού συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
  • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με Email στο contact@apo-drasis.gr μετά τα μεσάνυχτα 5 μέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης και μέχρι τα μεσάνυχτα 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης συνεπάγονται επιστροφή 50% του ποσού συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
  • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με email στο contact@apo-drasis.gr μετά τα μεσάνυχτα 3 μέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης συνεπάγεται κράτηση ολόκληρου του ποσού συμμετοχής που έχει καταβληθεί, εκτός αν το αργότερο (5 ημέρες) πριν την πραγματοποίηση της δραστηριότητας/απόδρασης ο/η συμμετέχοντας βρει άλλο κατάλληλο αντικαταστάτη/τρια τον/την οποίο/α οι apo-drasis.gr θα δίνατε να εγκρίνουν, και θα είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν ο/η αντικαταστάτης/τρια θα μπορεί να συμμετέχει και μόνο, (μετά την από πριν) γραπτή έγκριση και συγκατάθεση τους.
  • Το κόστος των εισιτηρίων έγκαιρης κράτησης (early booking), δεν μπορεί να επιστραφεί (η αγορά τους είναι τελική και είναι non-refundable)

Διήμερες ή πολυήμερες δραστηριότητες/αποδράσεις, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στη συγκεκριμένη δραστηριότητα/απόδραση, ισχύουν τα εξής:

  • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με Email στο contact@apo-drasis.gr μέχρι τα μεσάνυχτα 10 μέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης συνεπάγονται επιστροφή 100% του ποσού συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
  • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με email στο contact@apo-drasis.gr μετά τα μεσάνυχτα 6 μέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης και μέχρι τα μεσάνυχτα 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης συνεπάγονται επιστροφή 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής ή κράτησης 100% τυχόν προκαταβολής που έχει καταβληθεί.
  • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με Email στο contact@apo-drasis.gr μετά τα μεσάνυχτα 3 μέρες πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης συνεπάγεται κράτηση ολόκληρου του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί, εκτός αν το αργότερο (5 ημέρες) πριν την πραγματοποίηση της δραστηριότητας/απόδρασης ο/η συμμετέχοντας βρει άλλο κατάλληλο αντικαταστάτη/τρια τον/την οποίο/α οι apo-drasis.gr θα δίνατε να εγκρίνουν, και θα είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν ο/η αντικαταστάτης/τρια θα μπορεί να συμμετέχει και μόνο, (μετά την από πριν) γραπτή έγκριση και συγκατάθεση τους.
  • Το κόστος των εισιτηρίων έγκαιρης κράτησης (early booking) δεν μπορεί να επιστραφεί (η αγορά τους είναι τελική και είναι non-refundable)
X
X
X
X