Όροι συμμετοχής

1) H συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση (απόδραση-πεζοπορία-ορειβασία), περικλείει πιθανούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων.

2) Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες της ομάδας μας σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στην περιγραφή της ομάδας. Επιπλέον σημαίνει ότι:

Α. Ο/η συμμετέχων/ουσα στις αποδράσεις μας, πρέπει να γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή, αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

Β. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητες αυτές και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα-απόδραση.

Γ. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή όσο και κατά του συντονιστή της δραστηριότητας-απόδρασης, στην οποία συμμετέχει.

3) Ο συντονιστής τροποποιεί το πρόγραμμα της «εκδήλωσης-πεζοπορίας-ορειβασίας», ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες της ομάδας..

4) Tα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σ’ αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και φέρουν την ευθύνη για την σωματική τους ακεραιότητα.

5) Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο θέμα προστασίας της φύσης από τη ρύπανση, γι’ αυτό δεν πετάμε οτιδήποτε θεωρούμε περιττό, το βάζουμε στο σάκο μας και το παίρνουμε μαζί μας.

6) Συμμετοχή ανηλίκου (18 ετών και κάτω) ο συνοδός φέρει αποκλειστικά την ευθύνη.

7) Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για όσους είναι πίσω του έως την σκούπα και ως προς την κατεύθυνση της διαδρομής. Ο συντονιστής γνωρίζει το βουνό ,τις διαδρομές και τις ιδιοτροπίες του γι’ αυτό και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τον υπακούν, να τον σέβονται και να τον υποστηρίζουν.

8) Καθένας που συμμετέχει στις «εκδηλώσεις-πεζοπορίες-ορειβασίες» της ομάδας μας, φέρει όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του.

9) Οι αναγραφόμενες ώρες πορείας υπολογίζονται με αργό ρυθμό βαδίσματος και κατά προσέγγιση. Εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες ,τη φυσική κατάσταση της ομάδας, την ποιότητα του μονοπατιού ή του χιονιού που θα συναντήσουμε, αλλά και από την ομοιογένεια της ομάδος.

10) Οι συμμετέχοντες στην παρέα μας πρέπει να φέρνουν τον «ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό» και να λαμβάνουν υπόψη τους ότι στο βουνό υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.

11) Σε πεζοπορίες με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ, κραμπόν.

12) Όσοι συμμετέχουν στις εκδρομές και βγάζουμε φωτογραφίες (τοπία – άτομα) αποδέχονται και την ανάρτηση στο διαδύκτιο (και στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης)

13) Ο συντονιστής της κάθε πεζοπορίας έχει το δικαίωμα να αποκλείει τη συμμετοχή σε κάποιο μέλος αν κρίνει ότι δεν καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής, στην απόδραση-πεζοπορία-εκδήλωση..

14) Στις εξορμήσεις (π.χ. εκτός Αθήνας) δεν γίνονται δεκτοί, (εκτός ειδικών συνθηκών) που θα το κρίνουν οι διοργανωτές, συμμετέχοντες που επιθυμούν να κινηθούν προς τα σημεία έναρξης / τέλους των διαδρομών με δικό τους μεταφορικό μέσο.

15) Με την Συμμετοχή σας στην εκδήλωση, αποδέχεστε και τους κανόνες συμμετοχής.

1. Ακυρωτικά:

 • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι 25 (ή διαφορετικά όπως αναφέρεται σε κάθε εκδήλωση/δραστηριότητα/ απόδραση). Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που οι  διαθέσιμες θέσεις είναι τελικά, για τον οποιονδήποτε λόγο, λιγότερες από τις εγγραφές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής και θα γίνεται refund στους υπόλοιπους.
 • Κατοχύρωση θέσης σε περιπέτεια/δραστηριότητα/ εξόρμηση γίνεται εφόσον συμπληρωθεί η σχετική φόρμα εγγραφής και καταβληθεί το αντίτιμο για τη συμμετοχή.
 • Γενικά, τα εισιτήρια συμμετοχής είναι “προσωπικά” και δεν μπορούν να μεταφερθούν χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση των apo-drasis.gr Οι apo-drasis.gr διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν τη συμμετοχή που φέρει εισιτήριο άλλου ατόμου.
 • Τυχόν μεταφορά εγγραφής σε άλλη εκδήλωση/δραστηριότητα/ απόδραση με e-mail σας στο contact της apo-drasis.gr,  μπορεί να γίνει μόνο πριν ισχύσουν οποιαδήποτε ακυρωτικά.
 • Σε περίπτωση που διατίθενται εισιτήρια προπώλησης, τα συγκεκριμένα δεν μπορούν να μεταφερθούν ούτε μπορούν να επιστραφούν “non-refundable”.

2. Ακυρωτικά:

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων (25 ή ανάλογα κατά περίπτωση δραστηριότητας/απόδρασης), η δραστηριότητα/απόδραση θα ακυρωθεί και το ποσό συμμετοχής θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει ή εναλλακτικά η δραστηριότητα/απόδραση θα ξανά προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες σε αυτή, και που ήδη είχαν πληρώσει το ποσό συμμετοχής τους.  Κατά περίπτωση και μόνο με επίσημη γραπτή ενημέρωση από τους apo-drasis.gr, ενδέχεται το ποσό συμμετοχής να κρατηθεί αντί να επιστραφεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη δραστηριότητα/απόδραση.

Επίσης ακύρωση ή η αναβολή της δραστηριότητας/απόδρασης θα γίνεται σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες την (ημέρα- ημέρες) πραγματοποίησης της, ή ανωτέρα βία, σε περίπτωση απεργιών, θεομηνίας, κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή και σε περίπτωση ταραχών/πολέμου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο συμβεί αυτό.

Σε μονοήμερες δραστηριότητες/αποδράσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα/απόδραση, ισχύουν τα εξής:

 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με Email στο contact@apo-drasis.gr  μέχρι τα μεσάνυχτα (10 μέρες) πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης, συνεπάγεται επιστροφή 100% του ποσού συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με Email στο contact@apo-drasis.gr μετά τα μεσάνυχτα (5 μέρες) πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης συνεπάγεται κράτηση ολόκληρου του ποσού συμμετοχής που έχει καταβληθεί, εκτός αν το αργότερο (5 ημέρες) πριν την πραγματοποίηση της δραστηριότητας/απόδρασης ο/η συμμετέχοντας βρει άλλο κατάλληλο αντικαταστάτη/τρια τον/την οποίο/α οι apo-drasis.gr θα δίνατε να εγκρίνουν, και θα είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν ο/η αντικαταστάτης/τρια θα μπορεί να συμμετέχει και μόνο, (μετά την από πριν) γραπτή έγκριση και συγκατάθεση τους.
 •  **Το κόστος των εισιτηρίων έγκαιρης κράτησης (early booking), δεν μπορεί να επιστραφεί (η αγορά τους είναι τελική και είναι non-refundable)

Διήμερες ή πολυήμερες δραστηριότητες/αποδράσεις, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στη συγκεκριμένη δραστηριότητα/απόδραση, ισχύουν τα εξής:

 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με Email στο contact@apo-drasis.gr μέχρι τα μεσάνυχτα (15 μέρες) πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης συνεπάγονται επιστροφή 100% του ποσού συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις που θα ληφθούν με Email στο contact@apo-drasis.gr μετά τα μεσάνυχτα (10 μέρες) πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας/απόδρασης, συνεπάγεται κράτηση ολόκληρου του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί, εκτός αν το αργότερο (10 ημέρες) πριν την πραγματοποίηση της δραστηριότητας/απόδρασης ο/η συμμετέχοντας βρει άλλο κατάλληλο αντικαταστάτη/τρια τον/την οποίο/α οι apo-drasis.gr θα δίνατε να εγκρίνουν, και θα είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν ο/η αντικαταστάτης/τρια θα μπορεί να συμμετέχει και μόνο, (μετά την από πριν) γραπτή έγκριση και συγκατάθεση τους.
 •  **Το κόστος των εισιτηρίων έγκαιρης κράτησης (early booking) δεν μπορεί να επιστραφεί (η αγορά τους είναι τελική και είναι non-refundable)
X
X
X
X