Προστασία του περιβάλλοντος

Προστασία της πανίδας και της χλωρίδας μιας προστατευόμενης περιοχής της χώρας μας π.χ. περιοχή (NATURA), από την υπερβολική ή ανεξέλεγκτη δραστηριότητα!

X
X
X
X